MediawijsheidG

Mediawijsheid is een nieuw woord, en is nog niet opgenomen in de Van Dale. De term kan gedefiniëerd worden als: het opdoen van kennis en vaardigheden om kritisch en bewust om te gaan met media-ontwikkelingen in de maatschappij.

Het project Mediawijsheid is een project waar we nu aan werken. Dit schiedt in samenwerking met Mira Media en bibliotheek van Rotterdam. Het doel van dit project is dan ook om de ouders van kinderen, die we op basis van hun leeftijd in twee categorieën (8-12, 12-16) verdelen, stimuleren om kennis en vaardigheden op te doen om in tijden van deze media-ontwikkelingen te kunnen anticiperen op het media-gebeuren en de implicaties hiervan op de kinderen. Dit betekent concreet het vooruit lopen en herkennen van situaties en verhoudingen in de media (Facebook, Twitter, Whatsapp etc.,) die het kind kunnen beïnlvoeden, hetzij positief, hetzij negatief. Vaak is het zo dat de kinderen meer kundig en handig zijn met de computer dan zijn ouders, waardoor de ouders niet kundig hierop reageren. Als de ouders middels dit project eenmaal capabel zijn, kunnen ze deze situaties in het voordeel van het kind “vormen”. Het essentiële wat vereist is voor deze “vorming” is up-to-date kennis en skills van professionals, die we in ongeveer tien bijeenkomsten de ouders willen overdragen.

Het eindresultaat is een groep van capabele ouders die we ook als mediacoaches willen koppelen aan een wijk. Zo kunnen zij voor de direchte omgeving -familie, vrienden en buren- een contactpersoon zijn van informatie en advies omtrent het reageren op media-ontwikkelingen die het kind kunnen beïnvloeden.

In de afgelopen “Week van Mediawijsheid” hebben we in de bieb van Rotterdam-Zuid een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd over mediawijsheid. De animo en de interesse van de ouders jegens dit onderwerp is er aanwezig, het is nu een kwestie van tijd dat we als Stichting Nida in Rotterdam zullen beginnen met dit project.