Stichting Openhaard is in het jaar 2007 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid en levensbeschouwing van het individu. Sinds 2007 is Openhaard met man en macht bezig om de maatschappij te voorzien van kleurrijke activiteiten ter verwezenlijking van haar doelen. De gedreven achterban en medewerkers hebben voornemens om meerdere individuen te bereiken met deze activiteiten zodat de maatschappij beter wordt gediend.

Missie

Stichting Openhaard heeft aandacht voor wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie en vind deze grondwaarden noodzakelijk voor het algemene welzijn van de Nederlandse samenleving. De missie van Openhaard bestaat uit het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud. De stichting streeft naar een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar samenleven. Openhaard tracht met haar activiteiten bovendien een bijdrage te leveren aan een evenwichtige integratie van migranten in Nederland.

Vissie

Een grondhouding van Openhaard is dat niet alles van de overheid mag worden verwacht. Iedere burger heeft eigen verantwoordelijkheden die op een constructieve wijze moet worden vervuld. Kennis van en reflectie op het eigen geloof en de eigen tradities zijn essentieel voor een evenwichtige integratie en, in het verlengde daarvan, participatie in de Nederlandse maatschappij.

Doelen

Stichting Openhaard stelt zich ten doel:

  1. actief burgerschap van jongeren en vrouwen;
  2. het bieden van oplossingen voor integratieproblemen;
  3. het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van jongeren;
  4. het volgen van een studie om competenties te ontwikkelen.