trG

Vroeger had je nog Turkse lessen op basisscholen voor de jongeren van Turkse afkomst, maar dat is heel wat minder geworden. Inmiddels beheersen ze het Nederlands relatief goed, echter klagen de jongeren en ouderen wel eens dat ze het Turks (vaak hun moedertaal) nauwelijks kennen, weten en beheren. Het gevolg is een onjuist taalgebruik. Sommige woorden, klanken en zinnen kunnen daarom veel beter. Daarom hebben we samen met onze vrijwilligers, donateurs en andere relaties besloten om Turkse lessen te organiseren voor jong en oud. Het op een correcte manier kennen van de Turkse taal behoort eenmaal tot de Turkse cultuur.